Onderzoeken 2017 – Effect van persoonlijkheid op kanker survival

Wat hield het onderzoek in?
Het doel van het onderzoek was om te bepalen of een bepaalde persoonlijkheid geassocieerd was met sterfte onder ex-darmkankerpatiënten. Het persoonlijkheidstype die werd onderzocht in deze studie waren mensen het type D persoonlijkheid. Mensen met een type D persoonlijkheid hebben last van zowel negatieve affectiviteit (bijvoorbeeld piekeren, zwaarmoedigheid, prikkelbaarheid) als sociale geremdheid (bijvoorbeeld terughoudendheid en gebrek aan zelfvertrouwen). Daarnaast werd er ook gekeken naar de invloed van alleen negatieve affectiviteit of sociale geremdheid op sterfte. De studie liet zien dat de ex-darmkanker patiënten met alleen negatieve affectiviteit en type D persoonlijkheid een verhoogde risico hebben op alle oorzaken van sterfte. Wanneer er alleen naar vrouwen werd gekeken was te zien dat persoonlijkheid helemaal niet gerelateerd was aan sterfte bij vrouwelijke ex-kankerpatiënten. Bij mannen was er wel een relatie te zien, namelijk een iets groter risico op sterfte bij negatieve affectiviteit als persoonlijkheidskenmerk. De resultaten van deze studie kunnen doen vermoeden dat vooral negatieve affectiviteit kan bijdragen aan de negatieve psychologische effecten bij ex-darmkanker patiënten.

Wie deed er mee?
Ex-darmkankerpatiënten gediagnosticeerd tussen 2000 en 2009.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2013