Onderzoeken 2018 – Informatie over ondersteunende zorg bij patiënten met eierstokkanker

Wat hield het onderzoek in?
In dit onderzoek bepaalden we de tevredenheid van patiënten met de informatie die zij ontvingen tijdens hun diagnose en behandeling. Vervolgens bepaalden we of de tevredenheid met de informatie van invloed was op de behoefte aan ondersteunende zorg.

Van de deelnemers was 35% niet tevreden met de informatie die zij ontvingen. Zij hadden ook vaker het gevoel dat hun behoefte aan ondersteunende zorg niet vervuld werd. De mate van tevredenheid hing negatief samen met het aantal onvervulde behoeften van patiënten. Daarmee bedoelen we dat, hoe minder tevreden een patiënt was met de informatie, hoe groter haar kans op meerdere onvervulde behoeften of zorgvragen. Patiënten die wel tevreden waren met de informatie, hadden minder vaak onvervulde behoeften in ondersteunende zorg.

Wie deed er mee?
Patiënten met eierstokkanker, die tussen 2000 en 2010 de diagnose eierstokkanker kregen. Ongeveer 350 patiënten kregen een uitnodiging voor de vragenlijst. In totaal deden 191 vrouwen mee met het onderzoek

Wanneer is het onderzoek gestart?
2012