Onderzoeken 2018 – Verschillen tussen mensen die wel en niet deelnamen aan onderzoek van PROFIEL

Wat hield het onderzoek in?
Niet alle patiënten die uitgenodigd worden voor onderzoek van PROFIEL, doen ook  mee. In dit onderzoek vergeleken we de eigenschappen van mensen die wel meedoen met de eigenschappen van mensen die niet meedoen. Ook keken we naar de kans dat zij één of meerdere jaren na de diagnose kanker nog in leven zijn.

Patiënten jonger dan 60 en ouder dan 70 waren minder geneigd om mee te doen aan onderzoek dan patiënten tussen 60 en 70 jaar oud. Ook vrouwen, patiënten met twee of meer andere ziekten, en patiënten met een lagere sociaal-economische status, waren minder geneigd om mee te doen. Met dit laatste bedoelen we patiënten met een lagere opleiding en/of een lager inkomen. Dit geldt ook voor patiënten die niet behandeld waren voor hun kanker. Mensen die wel meededen met het onderzoek, hadden een hogere kans dat zij één of meerdere jaren na de diagnose kanker nog in leven waren. We verwachten dat de patiënten die niet meededen een minder goede gezondheid hebben, en denken daarom dat zij mogelijk een lagere kwaliteit van leven hebben.

Wie deed er mee?
Patiënten die tussen 2008 en 2015 de diagnose kanker kregen. Patiënten met verschillende soorten kanker werden uitgenodigd, namelijk dikkedarmkanker, endeldarmkanker, melanoom, huidkanker, baarmoederslijmvlieskanker, (borderline) eierstokkanker, prostaatkanker, schildklierkanker, (non) hodgkin lymfoom, chronische lymfatische leukemie, en multiple myeloom. In totaal waren dit 14.000 patiënten. Van deze patiënten deden er bijna 9700 mee.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2008