Onderzoeken 2019 – Lichamelijk actieve patiënten met multipel myeloom hebben een betere kwaliteit van leven

Wat hield het onderzoek in?
In dit onderzoek bepaalden we de kwaliteit van leven van patiënten die multipel myeloom hebben (gehad). We waren geïnteresseerd in het verschil tussen lichamelijk actieve en minder actieve patiënten. Het bleek dat patiënten die lichamelijk actief waren, een hogere kwaliteit van leven hadden dan patiënten die niet lichamelijk actief waren. Ook waren zij minder vaak vermoeid en hadden zij minder bijwerkingen van de behandeling(en).

Lichamelijke activiteit lijkt belangrijk te zijn voor de kwaliteit van leven van ex-patiënten met multipel myeloom. Toch is meer onderzoek nodig. Andere oorzaken (zoals pijn en andere klachten) kunnen er namelijk ook voor zorgen dat patiënten lichamelijk minder (of meer) actief zijn. Deze klachten kunnen ook effect hebben op de kwaliteit van leven.

Wie deed er mee?
Er deden 175 mensen mee die multipel myeloom hebben (gehad). Zij kregen de diagnose multipel myeloom tussen 1999 en 2009. Van de overlevenden die een vragenlijst kregen, stuurde 74% (112 van 175 patiënten) de antwoorden retour.