Onderzoeken 2019 – Vermoeidheid bij mannen met endeldarm- en dikkedarmkanker hangt samen met sterfte

Wat hield het onderzoek in?
Veel mensen die kanker hebben of hebben gehad hebben last van vermoeidheid. Bij patiënten met borstkanker of prostaatkanker bleek dat patiënten die vermoeidheid ervaren een slechtere overleving hebben. Met overleving bedoelen we de kans dat een patiënt in leven blijft; sterfte is de kans dat een patiënt komt te overlijden. Voor patiënten met colorectale kanker (kanker van de dikke darm of endeldarm) en baarmoederslijmvlieskanker weten we nog niet goed wat het effect van vermoeidheid is. We onderzochten de relatie tussen vermoeidheid en sterfte bij patiënten met colorectale kanker en baarmoederslijmvlieskanker.

Van de mannelijke patiënten had 35.8% last van vermoeidheid. Bij vrouwen was dit 43.6%. Bij mannelijke patiënten met colorectale kanker werd een verband gevonden tussen vermoeidheid en sterfte. Dat betekent dat het risico op overlijden groter is bij mannen met colorectale kanker die vermoeid zijn. Bij vrouwen met colorectale kanker of baarmoederslijmvlieskanker was dit niet het geval.

Wie deed er mee?
In totaal deden 2059 patiënten met colorectale kanker of baarmoederslijmvlieskanker mee. Zij kregen tussen 2003 en 2012 de diagnose kanker.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2008