Onderzoeken 2020 – Ervaren zorg en welzijn door patiënten met kanker tijdens de COVID-19 crisis

Wat hield het onderzoek in?
Er is onderzocht hoe Nederlandse kankerpatiënten hun behandeling en nazorg van kanker ervaren (inclusief ervaringen met consulten via telefoon en video) en hoe hun mentaal welbevinden is tijdens de COVID-19 crisis. Deze bevindingen werden vergeleken met Nederlanders zonder kanker, van dezelfde leeftijd en geslacht.

Bijna één op de drie kankerpatiënten heeft in de eerste weken van de COVID-19 crisis meegemaakt dat hun (nazorg)behandeling werd uitgesteld, afgezegd of vervangen door een telefonische/video-afspraak. Hoewel het merendeel de voorkeur geeft aan een face-to-face consult, geeft 38 procent aan opnieuw een telefonische/video-afspraak te willen.

Verder is gebleken dat bij 14-20 procent van de deelnemers de COVID-19 crisis ertoe heeft geleid dat zij minder vaak contact opnamen met hun huisarts, medisch specialist en/of verpleegkundige bij lichamelijke klachten of zorgen. Patiënten met kanker maakten zich vaker zorgen over het besmet raken met COVID-19. Kwaliteit van leven, angst en depressie waren vergelijkbaar tussen beide groepen, maar de groep zonder kanker gaf vaker aan zich eenzaam te voelen (11%) vergeleken met de kankerpatiënten (7%). Hieruit blijkt dus dat de crisis een grotere impact heeft op de mentale gezondheid van mensen uit de algemene bevolking dan van patiënten met kanker.

Wie deed er mee?
In totaal deden er 4094 Nederlandse kankerpatiënten uit het PROFIEL-register en 977 gekoppelde Nederlanders zonder kanker mee aan het onderzoek.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2020