Onderzoeken 2020 – Mogelijke oorzaken van darmkanker volgens adolescente en jongvolwassen darmkanker overlevenden en het verband met angst en depressie

Wat hield het onderzoek in?
Adolescenten en jongvolwassenen hebben beperkt inzicht in de mogelijke oorzaken van darmkanker. Doordat ze deze kennis niet hebben, vormen ze vaak een eigen beeld rond mogelijke oorzaken voor hun ziekte. In deze studie is onderzocht welke verbanden adolescenten en jongvolwassenen leggen met betrekking tot darmkanker. Deze vergeleken ze met mensen van middelbare leeftijd en ouderen met darmkanker. Ook keken ze naar het verband tussen de bedachte oorzaken en psychological distress. Adolescenten & jongvolwassenen (18-39 jaar) schreven darmkanker het vaakst toe aan erfelijkheid (36,4%), leefstijl (14,5%) en toeval (10,9%). Adolescenten & jongvolwassenen noemden deze 3 oorzaken vaker dan middelbare (40-70 jaar)) en oudere (70+) darmkanker overlevenden. Adolescenten & jongvolwassenen die het krijgen van darmkanker toeschreven aan oorzaken waar ze zelf geen invloed op hebben (erfelijkheid, toeval), scoorden lager op angst vergeleken met adolescenten & jongvolwassenen die een oorzaak noemden waar ze wel invloed op hebben (leefstijl, stress). Er was geen verschil in de mate van depressie. Het is belangrijk om te praten met adolescenten en jongvolwassenen over de eventuele misverstanden rondom de oorzaken van hun ziekte. Zo nodig moet er ook extra informatie en hulp geboden worden om het gezondheidsgerelateerde gedrag aan te passen.

Wie deed er mee?
3982 overlevenden van darmkanker, gediagnosticeerd tussen 1998 en 2007.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2009