Onderzoeken 2020 – Vermoeidheid bij hematologische kankerpatiënten

Wat hield het onderzoek in?
In deze studie is onderzocht welke rol ziekteperceptie speelt in het ervaren van vermoeidheid bij overlevenden van hematologische kankers. Ziekteperceptie is hoe iemand zijn ziekte ziet en wat hij over zijn ziekte denkt. Uit het onderzoek bleek dat overlevenden van een hematologische kanker met een van de volgende 3 ziektepercepties een hoger risico hebben om vermoeidheid te ervaren tot zelfs jaren na de diagnose: meer negatieve gevolgen van de ziekte ervaren, meer symptomen toeschrijven aan de ziekte, of minder goed inzicht hebben in de ziekte. Psychologische interventies (bijvoorbeeld gedragstherapie) die de ziektepercepties kunnen beïnvloeden, zouden kunnen zorgen voor minder vermoeidheid.

Wie deed er mee?
Overlevenden van hematologische kanker die tussen 1999 en 2013 zijn gediagnosticeerd met Hodgkin (n=164), non-Hodgkin lymfoom (n=655) of chronische lymfatische leukemie (n=174) en geregistreerd stonden in de Nederlands Kankerregistratie.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2019