Onderzoeken 2008 – Hoofdhuidkoeling om haarverlies te voorkomen

Wat hield het onderzoek in?
Dit is een studie waarbij het effect van hoofdhuidkoeling is onderzocht. Hiervoor zijn patiënten gevolgd tijdens de behandeling van borstkanker. Voor, tijdens en na de chemotherapie waarbij de hoofdhuidkoelingskap gedragen werd, werd de patiënten gevraagd om vragenlijsten in te vullen. Patiënten die behandeld werden met chemotherapie, maar zonder hoofdhuidkoeling, werd hetzelfde gevraagd. Hieruit is gebleken dat meer dan 50% van de patiënten haarverlies als een last ziet. Daarnaast ervaart ongeveer een derde van de patiënten de kap die gebruikt wordt bij hoofdhuidkoeling als last. Tevens blijkt dat bij het gebruik van de geselecteerde soorten chemotherapie die in deze studie gebruikt zijn, hoofdhuidkoeling bij meer dan 50% effectief is. Het haarverlies wordt verminderd. Daarnaast geven patiënten aan dat hun kwaliteit van leven en zelfbeeld bij geslaagde hoofdhuidkoeling verbeterd is. Wanneer de hoofdhuidkoeling echter niet succesvol is, wordt een lagere kwaliteit van leven en een lager zelfbeeld gerapporteerd in vergelijking met patiënten die helemaal geen hoofdhuidkoeling hebben gekregen. Haarverlies ondanks hoofdhuidkoeling zorgt voor extra stress.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagosticeerd met borstkanker tussen 2004 en 2007

Wanneer is het onderzoek gestart?
2004