Onderzoeken 2008 – Persoonlijke groei, welzijn en positieve effecten na borstkanker

Wat hield het onderzoek in?
Door patiënten vragenlijsten in te laten vullen is gekeken naar het welzijn, naar de posttraumatische groei (persoonlijke ontwikkeling na een heftige gebeurtenis) en naar het ervaren van positieve effecten als gevolg van kanker bij patiënten die 10 jaar terug borstkanker gehad hebben. Hieruit is gebleken dat de gezondheid en het welzijn van deze groep vergelijkbaar zijn met vrouwen van dezelfde leeftijd die geen borstkanker hebben gehad. De tevredenheid met het leven is hoger onder borstkankeroverlevenden. Daarnaast hebben de vrouwen persoonlijke groei doorgemaakt op het gebied van ‘relaties met anderen’, ‘persoonlijke sterkte’ en ‘waardering van het leven’. Het is echter van belang te beseffen dat niet iedere patiënt deze positieve effecten van de ziekte kanker ervaart en dat positieve effecten ook zeker niet gedurende het hele ziektetraject optreden.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker in 1993

Wanneer is het onderzoek gestart?
2003