Prof. dr. Lonneke van de Poll-Franse

Sinds 2004 doe ik onderzoek naar de gevolgen van kanker en de behandeling op kwaliteit van leven van mensen die kanker hebben en hadden. Als hoofdonderzoeker ben ik betrokken bij het uitwerken van nieuwe onderzoeksvragen, het aanvragen van subsidies bij bijvoorbeeld KWF kankerbestrijding, ZonMW en NWO en coördineer ik de opzet en uitvoer van de studies.

Mijn persoonlijke motivatie voor het doen van dit onderzoek haal ik vooral uit het feit dat de uitkomsten van ons onderzoek daadwerkelijk leiden tot verbeteringen in de zorg of maatschappelijke situatie van (ex-)kankerpatiënten. Zo hebben onze studies bijgedragen aan discussies over de waarde van bepaalde kankerbehandelingen, die daarna werden aangepast. Verder is naar aanleiding van onze bevindingen de informatievoorziening voor kankerpatiënten in verschillende ziekenhuizen verbeterd. En zijn er naar aanleiding van een studie in 2011 Kamervragen gesteld over de soms slechte verzekering- en hypotheek mogelijkheden van ex-kankerpatiënten. Daarna zijn de bond van verzekeraars en de Nederlandse Federatie voor Kanker patiëntenverenigingen (NFK) samen om de tafel gaan zitten om deze situatie te verbeteren.

Er gebeurt dus echt iets met de uitkomsten van onze studies!