Helft patiënten chronisch moe na behandeling lymfeklierkanker

TILBURG – Ongeveer de helft van de patiënten die behandeld zijn vanwege lymfeklierkanker heeft last van aanhoudende vermoeidheid. Verder heeft ten minste een kwart last van neuropathie (tintelende handen en voeten) en een gevoel van lusteloosheid als gevolg van deze ziekte en de behandeling. Dat is te lezen in het proefschrift waarop Simone Oerlemans vrijdag 7 november promoveert aan Tilburg University.

Slapende vrouwDoor betere behandelingen is er in de afgelopen decennia grote vooruitgang geboekt in de overleving van patiënten met lymfeklierkanker. Doordat deze mensen vaker en langer overleven, neemt het aantal (ex-)lymfeklierkankerpatiënten in Nederland fors toe. Om de zorg voor deze groep (ex-)patiënten te verbeteren, wordt in toenemende mate onderzoek gedaan naar de langdurige gevolgen van kanker op lichaam en geest van deze mensen.

Uit het onderzoek van Simone Oerlemans blijkt dat het met het grotendeel van deze (ex-)patiënten goed gaat, maar dat tevens een kwart tot de helft een lagere kwaliteit van leven ervaart in vergelijking met de gemiddelde Nederlander. Deze klachten kunnen voortduren tot zelfs 10 jaar na de behandeling.

Verder bleek uit het onderzoek ook dat bepaalde behandelingen meer klachten geven dan anderen. Deze bevinding is voor artsenn een reden geweest om de manier van behandelen te veranderen, tenzij het niet anders kan. Op deze wijze draagt ons onderzoek naar de kwaliteit van leven dus bij aan veranderingen in de zorg voor kankerpatiënten.

Daarnaast geeft een derde van de patiënten aan niet tevreden te zijn over de ontvangen informatie.

Ten minste een kwart heeft behoefte aan extra informatie over late gevolgen en het beloop van de ziekte en/of behandeling en mogelijkheden voor psychische nazorg. Om optimale nazorg te verlenen, is het volgens Simone Oerlemans belangrijk dat er meer bewustwording en erkenning komt voor de specifieke gezondheidsproblemen die (ex-)patiënten met lymfeklierkanker ervaren. Betrouwbare en heldere informatie speelt hierbij een cruciale rol. Simone Oerlemans is momenteel een vervolg studie aan het opzetten waarin zij samen met de behandelaars wil inzetten op een betere informatievoorziening.

Drs. Simone Oerlemans (1983, Eindhoven) studeerde psychologie aan Tilburg University. In 2009 startte zij het hierboven beschreven promotieonderzoek aan dezelfde universiteit. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in Eindhoven.

  • Simone Oerlemans promoveert vrijdag 7 november om 14.15 uur in de aula van Tilburg University. De titel van haar proefschrift luidt:  ‘The impact of cancer and its treatment on the health-related quality of life of lymphoma patients and survivors’. Promotoren: prof. dr. Lonneke van de Poll-Franse en prof. dr. Jan Willem Coebergh; copromotoren: dr. Floortje Mols en dr. Marten Nijziel.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *