Schildklierkanker heeft grotere impact op jongere overlevenden dan op oudere overlevenden

22 juni 2018

Schildklierkanker lijkt een grotere impact te hebben op de kwaliteit van leven van jongere overlevenden van schildklierkanker dan op oudere overlevenden. Het gaat hierbij onder andere om slechter functioneren op fysiek, cognitief en sociaal gebied. Ook hebben jongere overlevenden meer last van vermoeidheid en financiële problemen, zo blijkt uit een onderzoek van Floortje Mols (Tilburg University, IKNL) en collega’s. Volgens de onderzoekers is het belangrijk om overlevenden van schildklierkanker te screenen op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en ziektespecifieke symptomen. Hiervoor zijn korte en gerichte screeningsinstrumenten nodig die ingezet kunnen worden in de polikliniek.

Doel onderzoek
Het eerste doel van dit onderzoek was om de kwaliteit van leven van overlevenden van schildklierkanker te vergelijken met een vergelijkbare groep gezonde Nederlanders De overlevenden werden in gedeeld in 3 groepen op basis van leeftijd bij diagnose: adolescenten en jonge volwassenen van 18-35 jaar; volwassenen van 36-64 jaar van middelbare leeftijd; ouderen van 65-84 jaar. Een tweede doel was om de algemene kwaliteit van leven ziektespecifieke symptomen bij overlevenden van schildklierkanker van de verschillende leeftijdsgroepen met elkaar te vergelijken.

Opzet en resultaten
Een groot deel van de patiënten die tussen 1990 en 2008 de diagnose schildklierkanker hebben gekregen kregen werden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen via PROFIEL, het patiëntenvolgsysteem dat IKNL in samenwerking met Tilburg University heeft ontwikkeld. In totaal werden 293 overlevenden van schildklierkanker opgenomen in de studie. Vergeleken met een groep gezonde Nederlanders vertoonden adolescenten en jongvolwassen overlevenden van schildklierkanker een slechter functioneren (fysiek, rol, cognitief en sociaal) en hadden zij meer last van vermoeidheid en financiële problemen. Adolescenten en jongvolwassen overlevenden van schildklierkanker scoorden beter op fysiek functioneren en interesse in seks in vergelijking met oudere overlevenden en hadden ook minder sympathische en keel/mond problemen vergeleken met volwassenen van middelbare leeftijd.

Conclusies en aanbevelingen
Floortje Mols en collega’s concluderen op basis van dit onderzoek dat schildklierkanker een grotere impact lijkt te hebben op jongere dan oudere overlevenden van schildklierkanker. Leeftijd is waarschijnlijk eerder de oorzaak voor de lagere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij ouderen in vergelijking met jongere overlevenden van schildklierkanker dan de kanker.

Volgens de onderzoekers is het daarom belangrijk om de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en ziektespecifieke symptomen van de overlevenden van schildklierkanker in kaart te brengen, omdat de overlevingskansen van deze patiënten hoog zijn en overlevenden mogelijk geconfronteerd worden met de negatieve gevolgen van kanker en de behandeling ervan in de komende decennia. Erkenning en bewustzijn van problemen is een belangrijke eerste stap voor het bieden van optimale nazorg. De onderzoekers doen de aanbeveling om hiervoor programma’s met korte en gerichte screeningsinstrumenten te ontwikkelen die gemakkelijk in een polikliniek kunnen worden gebruikt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *