Informatie over ondersteunende zorg bij patiënten met eierstokkanker

23 april 2018

Patiënten met kanker kunnen behoefte hebben aan ondersteunende zorg, zoals psychologische ondersteuning. Rietveld (RadboudUMC) en collega’s onderzochten of patiënten met eierstokkanker tevreden waren met de informatie die zij ontvingen over hun diagnose en behandeling. Vervolgens keken ze welke behoefte aan ondersteunende zorg deze patiënten hadden. Tot slot bepaalden ze of de mate van behoefte aan ondersteunende zorg te maken had met de mate van tevredenheid over de ontvangen informatie.

Doel onderzoek
Eierstokkanker is kanker in één of beide eierstokken. Patiënten met (eierstok)kanker kunnen tijdens hun diagnose en behandeling behoefte hebben aan ondersteunende zorg. Met ondersteunende zorg wordt begeleiding bedoelt die aangepast is op de behoeften van de patiënt. Hierbij is er bijvoorbeeld aandacht voor pijn, lichaamsbeweging, psychisch welbevinden, en seksualiteit. Patiënten dienen goed geïnformeerd te worden over hun diagnose en behandeling, zodat zij weten wat hen te wachten staat.

Het doel van het onderzoek was te bepalen hoe tevreden patiënten met eierstokkanker waren met de informatie die zij ontvingen over hun diagnose en behandeling. Vervolgens bepaalden de onderzoekers of de tevredenheid van patiënten van invloed was op hun behoefte aan ondersteunende zorg.

Opzet en resultaten
Patiënten met eierstokkanker werden in 2012 uitgenodigd voor dit onderzoek. Zij kregen tussen 2000 en 2010 de diagnose eierstokkanker. Ongeveer 350 patiënten kregen een uitnodiging voor de vragenlijst. De vragenlijst ging over de informatie die zij ontvingen en hoe tevreden zij daarover waren. Ook werden er vragen gesteld over welke zorg zij kregen en welke zorg zij misten.

In totaal deden 191 patiënten mee met het onderzoek. Van de deelnemers was 35% niet tevreden met de informatie die zij ontvingen. Zij hadden ook vaker het gevoel dat hun behoefte aan ondersteunende zorg niet vervuld werd.

De mate van tevredenheid hing negatief samen met het aantal onvervulde behoeften van patiënten. Daarmee bedoelen we dat, hoe minder tevreden een patiënt was met de informatie, hoe groter haar kans op meerdere onvervulde behoeften of zorgvragen. Patiënten die wel tevreden waren met de informatie, hadden minder vaak onvervulde behoeften in ondersteunende zorg.

Conclusies en aanbevelingen
Patiënten die tevreden waren met de informatie die zij ontvingen tijdens hun diagnose en behandeling, hadden minder onvervulde behoeften qua ondersteunende zorg. Het is belangrijk dat we patiënten met eierstokkanker voldoende informeren, zodat zij voorzien worden in hun behoefte aan ondersteunende zorg.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *