Onderzoeken 2013 – Verband tussen de Body Mass Index (BMI) en de kwaliteit van leven onder vrouwen met baarmoederkanker

Wat hield het onderzoek in?
Het doel van het onderzoek was om een verband aan te tonen tussen de body mass index (BMI) en de kwaliteit van leven. Van alle onderzochte vrouwen bleek 67,6% overgewicht of obesitas te hebben. Deze hoge BMI werd in verband gebracht met minder lichamelijk functioneren, met verlaagde levenskracht en nog wat andere factoren. De BMI was een belangrijke factor bij de lichamelijke en emotionele beperkingen in het dagelijkse leven. Er blijken meerdere verbanden te liggen tussen de BMI en de kwaliteit van leven.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met baarmoederkanker tussen 1999 en 2007

Wanneer is het onderzoek gestart?
2008