Vermoeidheid na dikkedarm- en endeldarmkanker groot probleem, vooral eerste 5 jaar

EINDHOVEN – Vermoeidheid is een groot probleem voor overlevenden van dikkedarm- of endeldarmkanker, vooral op de korte termijn. Er bestaat een verband tussen chemotherapie/bestraling en de vermoeidheid. Door patiënten betere informatie hierover te geven, zouden ze zich beter kunnen instellen op deze vermoeidheid. Bij de behandeling van vermoeidheid moet de zorg zich ook richten op de psychologische behoeften van (ex-)patiënten. Dit blijkt uit onderzoek, gedaan door Melissa Thong en Floortje Mols.

In de studie is vermoeidheid op de lange termijn onderzocht van mensen die dikkedarm- of endeldarmkanker hebben gehad. Ook zijn vermoeidheidniveaus van deze (ex-)patiënten vergeleken met die van een groep die geen kanker hebben gehad. Tot dusver zijn er weinig studies uitgevoerd die specifiek gericht zijn op dit onderwerp. Daarnaast is in deze studie het verband onderzocht tussen vermoeidheid en het hebben van meerdere tumoren.

In deze studie werden mensen gevraagd die tussen 1998 en 2009 dikkedarm- of endeldarmkanker hadden. In totaal vulden 3.739 respondenten een vragenlijst in over vermoeidheid en geestelijk welbevinden. Deze vragenlijst werd eveneens ingevuld door een groep mensen die geen kanker hadden gehad, van dezelfde leeftijd en geslacht. 338 mensen vulden deze vragenlijst in.

Vermoeide patiëntKorte termijn
Uit de analyses komt naar voren dat mensen die dikkedarm- of endeldarmkanker hebben gehad, vaker last hebben van vermoeidheid dan de groep mensen die geen kanker hebben gehad. In de eerste vijf jaar na de diagnose (“korte termijn”) hebben deze (ex-)patiënten gemiddeld het meeste last van vermoeidheid in vergelijking met langer dan vijf jaar na diagnose (“lange termijn”) of vergeleken met de mensen zonder kanker.

Verder blijkt uit de analyses dat patiënten die vóór de dikkedarm- of endeldarmkanker een andere tumor hadden, vaker last hadden van vermoeidheid. Mensen die chirurgie en chemotherapie en/of bestraling kregen, hadden vaker last van vermoeidheid, angst en depressieve klachten.

Conclusies
De onderzoekers komen tot de conclusie dat vermoeidheid een groot probleem is voor mensen die dikkedarm- of endeldarmkanker hebben gehad, vooral de eerste vijf jaar na diagnose. Doordat er een duidelijk verband is tussen chemotherapie/bestraling en vermoeidheid, kunnen patiënten hierover al vroeg geïnformeerd worden, zodat ze zich hierop kunnen instellen. Zorgverleners dienen bij de behandeling van vermoeidheid ook aandacht te besteden aan de psychologische behoeften, met name bij overlevenden van meerdere kankers.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *