Crosswalk

Achtergrond
Voor passende zorg is het nodig dat patiënt en zorgverlener inzicht hebben in uitkomsten. Zowel op het gebied van diagnose en behandeling, als op het gebied van patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROs). PROs laten de mening/ervaring zien van een patiënt over zijn of haar gezondheid en kwaliteit van leven. Enkele voorbeelden van PROs zijn pijn, vermoeidheid, neuropathie, beperkingen in dagelijks functioneren, angst en depressie. Er worden verschillende vragenlijsten gebruikt om PROs te meten. Deze vragenlijsten heten PROMs. Voor patiënten met kanker is de EORTC QLQ-C30 de PROM die het vaakst wordt gebruikt. Om PROMs in de praktijk te kunnen gebruiken, moeten ze vergelijkbaar met elkaar zijn en één van de problemen is dat dat nu niet zomaar het geval is. Hiervoor zijn crosswalks (omrekentabellen) nodig, waarmee scores van verschillende PROMs direct met elkaar vergeleken kunnen worden. De PROMIS is gekozen als PROM waar naar de scores om te rekenen moeten zijn. Voor de EORTC QLQ-C30 schalen fysiek (lichamelijk) functioneren en vermoeidheid bestaan er nog geen crosswalks (omrekentabellen) om de scores om te rekenen naar de PROMIS-meetschaal. Onderzoekers dr. Simone Oerlemans en dr. Nicole Ezendam hebben een subsidie binnen weten te halen om deze omrekentabellen te gaan ontwikkelen.

Opzet
Ongeveer 2600 patiënten met verschillende vormen van kanker zullen worden benaderd voor deze studie. Aan deze patiënten wordt gevraagd om eenmalig een vragenlijst in te vullen, met daarin de EORTC QLQ-C30 en de PROMIS. Deze vragen gaan over lichamelijk functioneren en vermoeidheid.