Onderzoeken 2008 – Kwaliteit van leven bij (ex-)prostaatkankerpatiënten met diabetes

Wat hield het onderzoek in?

Door patiënten vragenlijsten in te laten vullen is bekeken of de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven beïnvloed wordt door diabetes bij patiënten die prostaatkanker gehad hebben. Uit het onderzoek is gebleken dat er nauwelijks verschil is tussen de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van patiënten die prostaatkanker gehad hebben, patiënten met diabetes die prostaatkanker gehad hebben en mensen die geen kanker gehad hebben. Alleen op het gebied van algemene gezondheid en vitaliteit scoorden (ex-)prostaatkankerpatiënten met diabetes slechter dan (ex-)prostaatkankerpatiënten zonder diabetes.

Wie deed er mee?

Patiënten gediagnosticeerd met prostaatkanker tussen 1994 en 1998

Wanneer is het onderzoek gestart?

2004

Persbericht: Diabetes en Prostaatkanker