Onderzoeken 2010 – Tevredenheid met informatie na melanoom

Wat hield het onderzoek in?
Door patiënten vragenlijsten in te laten vullen, is onderzocht hoe tevreden patiënten zijn met de informatie die ze krijgen over hun ziekte. Hieruit is onder andere gebleken dat (ex-)melanoompatiënten ontevreden zijn met de verstrekte informatie over de diagnose, behandeling en nazorg. Patiënten die gebruik maken van het internet zijn meer tevreden met de informatie die ze hebben ontvangen dan patiënten die geen internet gebruiken.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met melanoom tussen 1998 en 2007

Wanneer is het onderzoek gestart?
2008

Persbericht: Tevredenheid met informatie na melanoom