Onderzoeken 2014 – Het effect van darmkanker en diabetes op kwaliteit van leven en het seksueel functioneren

Wat hield het onderzoek in?
Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of het hebben van darmkanker en diabetes invloed heeft op de kwaliteit van leven en het seksueel functioneren. Het blijkt dat het hebben van darmkanker een negatievere invloed heeft op de kwaliteit van leven en het seksueel functioneren dan diabetes. Ook blijkt dat de combinatie van de twee ziektes de kwaliteit van leven niet nog sterker negatief beïnvloed.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met darmkanker en diabetes tussen 2000 en 2009
Patiënten gediagnosticeerd met darmkanker en geen diabetes tussen 2000 en 2009

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010