Onderzoeken 2014 – Informatiebehoefte en impact van kanker bij schildklierkanker patiënten

Wat hield het onderzoek in?
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de tevredenheid van de verkregen informatie en eventuele informatiebehoefte waar niet aan voldaan is bij schildklierkanker patiënten. Ook de relatie tussen de informatiebehoefte die niet gehaald werd met de impact van kanker werd vergeleken. Bijna de helft van de patiënten gaf aan helemaal niet of een beetje tevreden te zijn met de verkregen informatie. Een derde van de patiënten gaf aan meer informatie te willen ontvangen. Het blijkt dus dat schildklierkanker patiënten verschillende onderdelen van informatievoorziening als niet voldoende beschouwen.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met lymfeklierkanker tussen 1990 en 2008

Wanneer is het onderzoek gestart?
2009