Onderzoeken 2014 – Symptomen van angst en depressie en tevredenheid met informatievoorziening en internet gebruik

Wat hield het onderzoek in?
In dit onderzoek werd onderzocht of er een verband is tussen angst- en depressie klachten en de tevredenheid over de informatievoorziening en internetgebruik bij kankerpatiënten. Ontevredenheid over de informatievoorziening kan een reden voor kankerpatiënten zijn om informatie op internet op te zoeken. Dit kan leiden tot meer angst- en depressie gevoelens in deze groep. Uit het onderzoek bleek dat patiënten met angst- en depressie klachten vaker ontevreden waren met de informatievoorziening. Het lijkt er dus op dat de informatievoorziening niet optimaal is. Dit kan komen doordat de informatievoorziening niet afgestemd is op de mentale gesteldheid, of omdat de patiënten niet tevreden zijn over de informatievoorziening die daardoor angst- en depressie gevoelens veroorzaakt. Hieruit blijkt dat er meer aandacht zou moeten zijn voor het beter afstemmen van de informatievoorziening op de patiënt voor een betere mentale gezondheid.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met baarmoeder-, dikkedarm-, lymfeklierkanker, multipel myeloom (ziekte van Kahler) en schildklierkanker tussen 1990 en 2008

Wanneer is het onderzoek gestart?
2009