Onderzoeken 2015 – Angst voor het terugkomen van kanker bij verschillende kanker types

Wat hield het onderzoek in?
Dit onderzoek is uitgevoerd om te onderzoeken of er bij verschillende typen kanker verschil is in het ervaren van angst over het terugkomen van kanker. Kennis over patiënten die meer angst ervaren over het terugkomen van kanker kan nuttig zijn bij het ontwikkelen van interventies om zorg voor deze patiënten te verbeteren. Het onderzoek is uitgevoerd onder patiënten met huidkanker (melanoom), dikkedarmkanker, baarmoederkanker, schildklierkanker en lymfeklierkanker. Uit het onderzoek bleek dat de angst voor het terugkomen van kanker voor de verschillende types kanker hetzelfde is. Jongere patiënten, vrouwen, patiënten met stadium 2 ziekte, patiënten met een kortere tijd sinds diagnose, patiënten die geplande controle afspraken hebben bij de arts en patiënten met meerdere stoornissen of aandoeningen ervaarden meer angst over het terugkomen van de kanker.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met stadium 1 en 2 melanoom, dikkedarmkanker, baarmoederkanker, schildklierkanker en lymfeklierkanker

Wanneer is het onderzoek gestart?
2009