Onderzoeken 2015 – Impact van diabetes op neuropathie klachten en chemotherapie behandeling

Wat hield het onderzoek in?
Dit is een onderzoek naar verschillen in neuropathische klachten bij dikkedarmkanker patiënten met en zonder suikerziekte.

Dikkedarmkanker patiënten met suikerziekte ervoeren meer milde tot ernstige neuropathische klachten vergeleken met patiënten zonder suikerziekte. Er werd geen verschil in kankerbehandeling gevonden in dikkedarmkanker patiënten met en zonder suikerziekte. Dit suggereert dat dikkedarmkanker patiënten met suikerziekte meer neuropathische klachten ervaren van de suikerziekte zelf dan van chemotherapie behandeling.

Wie deed er mee?
218 dikkedarmkanker patiënten met suikerziekte
975 dikkedarmkanker patiënten zonder suikerziekte

Wanneer is het onderzoek gestart?
2011