Onderzoeken 2015 – Invloed van persoonlijkheid op kwaliteit van leven

Wat hield het onderzoek in?
In dit onderzoek is onderzocht of persoonlijkheid effect heeft op kwaliteit van leven en ziekte gerelateerde gezondheidsstatus bij dikkedarmkanker patiënten.

Mensen met een type d persoonlijkheid hebben last van negatieve affectiviteit (bijvoorbeeld piekeren, zwaarmoedigheid, prikkelbaarheid) en sociale geremdheid (bijvoorbeeld terughoudendheid en gebrek aan zelfvertrouwen). Uit dit onderzoek is gebleken dat patiënten met een type d persoonlijkheid een lagere kwaliteit van leven hebben, lager cognitief- en emotioneel functioneren, meer slapeloosheid, meer diarree-, gastro-intestinaal-, ontlasting- en stoma gerelateerde problemen en een slecht zelfbeeld en toekomstperspectief hebben vergeleken met de referentie groep.

Wie deed er mee?
Dikkedarmkanker patiënten gediagnosticeerd tussen 2000 en 2009.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010