Onderzoeken 2015 – Kwaliteit van leven en beweging van dikkedarmkanker patiënten

Wat hield het onderzoek in?
Deze studie heeft de relatie tussen bewegen en kwaliteit van leven van patiënten met dikkedarmkanker op verschillende tijdsmomenten onderzocht.

Uit dit onderzoek blijkt dat 82% van de patiënten volgens de richtlijnen bewoog (meer dan 150 minuten per week) tijdens de drie tijdsmomenten. Zij rapporteerden gemiddeld een betere kwaliteit van leven vergeleken met patiënten die niet volgens de richtlijnen bewogen.

Er is dus een positieve relatie gevonden tussen bewegen en kwaliteit van leven die constant was gedurende de drie meetmomenten.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met dikkedarmkanker tussen 2000 en 2009

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010