Onderzoeken 2015 – Vergelijking tussen twee verschillende manieren (papier of via internet) van vragenlijsten versturen

Wat hield het onderzoek in?
Patiënten worden uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek waarbij de vragenlijsten of op papier of via internet ingevuld kunnen worden.

Het doel van dit onderzoek was om te kijken of het responspercentage beïnvloed wordt door de manier van invullen (papier of online). Daarnaast is ook onderzocht of patiënten een voorkeur hebben voor invullen op papier of online.
Er bleek geen verschil in responspercentage tussen de groep die een papieren vragenlijst kreeg en de groep die een online vragenlijst kreeg. Dit suggereert dat de papieren vragenlijsten niet meer opgestuurd hoeven te worden, omdat er dan meer patiënten de online vragenlijst invullen, wat leidt tot snellere toegankelijkere data. Echter, door de voorkeur van patiënten is het niet aannemelijk dat de papieren vragenlijsten helemaal weggelaten kunnen worden.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met dikkedarmkanker tussen 2000 en 2009

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010