Onderzoeken 2016 – Kwaliteit van leven bij dikkedarmkanker patiënten met en zonder diabetes

Wat hield het onderzoek in?
In deze studie is onderzocht of er verschil is in kwaliteit van leven tussen dikkedarmkanker patiënten met diabetes en zonder diabetes en wat mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn. Verder is er ook onderzocht of een eventueel verschil in kwaliteit van leven door de diabetes zelf komt, of door andere factoren zoals Body Mass Index (BMI) of een bepaalde levensstijl. Het bleek dat de BMI van dikkedarmkanker patiënten met diabetes hoger was dan die van patiënten zonder diabetes, maar dat het aantal alcoholgebruikers lager was. Verder kan er geconcludeerd worden dat diabetes geen directe relatie heeft met gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Echter, patiënten met diabetes hebben over het algemeen een ongezondere levensstijl en hebben vaker last van comorbiditeit, welke beiden van invloed zijn op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.

Wie deed er mee?
Dikkedarmkanker patiënten gediagnosticeerd tussen 2000 en 2009

Wanneer is het onderzoek gestart?
2009