Onderzoeken 2016 – Het kunnen krijgen van werk en verzekeringen bij schildklierkanker patiënten

Wat hield het onderzoek in?
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de stand van zaken omtrent het vinden van een baan en het krijgen van verzekeringen onder (ex-)schildklierkanker patiënten. Daarnaast wilden de onderzoekers weten wat de relatie is tussen het niet hebben van werk en andere factoren waaronder kwaliteit van leven. Van de patiënten had 71% een baan. Verder had 6% problemen met het krijgen van een zorgverzekering, 62% met het krijgen van een levensverzekering en 16% met het krijgen van een hypotheek. Daarnaast was voor oudere, vermoeidere en lager opgeleide patiënten de kans groter dat ze geen baan hadden. Zowel het ondervinden van problemen met het afsluiten van een levensverzekering als het ondervinden van problemen met werk, kunnen een negatieve invloed hebben op de financiële situatie en de kwaliteit van leven van deze (ex-)kanker patiënten.

Wie deed er mee?
223 schildklierkanker patiënten

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010