Onderzoeken 2016 – Persoonlijkheid, gezondheidsgerelateerd gedrag en kwaliteit van leven van (ex-)darmkankerpatiënten

Wat hield het onderzoek in?
In deze studie is bij een groep (ex-)darmkankerpatiënten onderzocht of er een relatie is tussen type D persoonlijkheid enerzijds en gezondheidsgerelateerd gedrag, kwaliteit van leven en mentale problemen anderzijds. Een type D persoonlijkheid combineert twee normaal voorkomende persoonlijkheidskenmerken: negatieve affectiviteit (de neiging om negatieve emoties te ervaren) en sociale inhibitie (de neiging om jezelf of je emoties niet te uiten in het bijzijn van anderen). Wat betreft rookgedrag en Body Mass Index (BMI) waren er geen verschillen tussen de groepen. Wel waren degenen met een type D persoonlijkheid of enkel een hoge score op negatieve affectiviteit vaker niet-drinkers en lichamelijk minder actief dan mensen die op geen van beide persoonlijkheidskenmerken of alleen op sociale geremdheid hoog scoorden. Patiënten die hoog scoorden op negatieve affectiviteit en die lichamelijk inactief waren, hadden over het algemeen een slechtere kwaliteit van leven en meer psychische problemen.

Wie deed er mee?
2620 darmkankerpatiënten gediagnosticeerd tussen 2000 en 2009

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010