Onderzoeken 2016 – Verband tussen negatief beeld van kanker en sterfte

Wat hield het onderzoek in?
Er is gebleken dat bij veel chronische ziektes het hebben van een negatief beeld van de ziekte in verband staat met hogere sterftecijfers. In deze studie is onderzocht of dit bij darmkankerpatiënten ook het geval is. Uit de resultaten is gebleken dat het beeld dat de patiënten zelf hebben van hun ziekte inderdaad van invloed is op hun gezondheid. Een negatieve ziekteperceptie met betrekking tot de gevolgen en emoties waren gerelateerd aan een hoger sterftecijfer. Roken en te weinig lichamelijke activiteit waren beiden ook gerelateerd aan sterfte. (Ex-)patiënten die zich aan de Nederlandse richtlijnen houden voor de hoeveelheid lichaamsbeweging hadden 4% minder kans eerder te overlijden. Het is van belang om een negatief beeld van de ziekte snel te herkennen en te behandelen, om op deze manier voor een betere overleving te zorgen.

Wie deed er mee?
1552 darmkankerpatiënten

Wanneer is het onderzoek gestart?
2009