Onderzoeken 2016 – Verband tussen rol bij besluitvorming en tevredenheid met ontvangen informatie bij prostaatkanker patiënten

Wat hield het onderzoek in?
Dit onderzoek is uitgevoerd onder (ex-)prostaatkanker patiënten, gediagnosticeerd met laag-risico of gemiddeld-risico prostaatkanker. Het doel was om te onderzoeken of er een verband is tussen de voorkeur voor het aannemen van een bepaalde rol bij besluitvorming en de evaluatie van de gekregen informatie. Mannen met een passievere rol waren over het algemeen ouder, minder hoogopgeleid en kozen vaker voor een niet-invasieve behandeling (dit houdt in dat er niet in het lichaam naar binnen gegaan wordt). Deze groep gaf aan minder informatie te hebben gekregen dan de andere groep, vond de gekregen informatie minder nuttig en was in zijn geheel minder tevreden met de gekregen informatie. Wat betreft het verlangen om meer informatie te ontvangen, was er tussen beide groepen geen verschil.

Wie deed er mee?
562 mannen met laag-risico of gemiddeld-risico prostaatkanker

Wanneer is het onderzoek gestart?
2011