Onderzoeken 2017 – Identificatie van vermoeidheid bij ex-patiënten van dikke darmkanker

Wat hield het onderzoek in?
Het doel van de studie was om er achter te komen welke soorten vermoeidheid bestaan onder ex-patiënten van dikke darmkanker. Hierbij was het de bedoeling om deze soorten vermoeidheid te verdelen in subtypes. Elk subtype is gebaseerd op bepaalde kenmerken van ex-patiënten zoals de kwaliteit van slaap, angstigheid, levensstijl en anhedonie (het niet meer ervaren van vreugde). Uit het onderzoek kwamen drie subtypes naar voren, namelijk: type 1 (geen vermoeidheid en angst), type 2 (lage vermoeidheid en gemiddelde angst) en type 3 (hoge vermoeidheid en gemiddelde angst). Verder bleek bijvoorbeeld dat overlevenden van kanker in niveau 3 vaker vrouw zijn, radiotherapie kregen, diabetes mellitus als bijkomende ziekte hadden en vaker te maken hadden met overgewicht in vergelijking met ex-patiënten in type 1. Er is echter tot op heden maar weinig onderzoek gedaan naar het identificeren van dergelijke niveaus van vermoeidheid en de kenmerken die daarbij horen. Daarom is er eerst meer onderzoek nodig om daadwerkelijk te mogen spreken over nieuwe mogelijkheden in de behandeling van kanker. Wat wel gezegd kan worden, is dat behandelingen gericht moeten zijn op een van de gevonden subtypes.

Wie deed er mee?
Patiënten in Noord-Brabant en Noord-Limburg die tussen 2000 en 2009 de diagnose dikke darmkanker stadium I-III kregen

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010