Onderzoeken 2017 – Kwaliteit van leven onder adolescenten en jong volwassen na het overleven van lymfeklierkanker

Wat hield het onderzoek in?
Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de verschillen in kwaliteit van leven tussen overlevenden van lymfeklierkanker en mensen die nooit lymfeklierkanker hebben gehad. Er werd onder andere gekeken naar verschillen in demografische en klinische kenmerken die invloed hebben op de kwaliteit van leven. Voorbeelden hiervan zijn financiële situatie, opleiding en de gezinssamenstelling. Dit soort deelgebieden noemden de onderzoekers “physical, role, cognitive, emotional, social functioning, fatigue and financial difficulties”. Uit de studie bleek dat overlevenden minder vaak een partner hadden en dat zij vaker lager opgeleid waren dan de norm groep. De overlevenden scoorden lager op kwaliteit van leven dan de norm groep. Uit de resultaten bleek voornamelijk dat werkeloosheid, geslacht, vermoeidheid, stress en comorbiditeit sterk samenhangen met kwaliteit van leven. Voor de overlevenden van lymfeklierkanker was het lastiger om weer aan het werk te gaan of om een baan te vinden in vergelijking met de andere groep.

Daarnaast was het vooral vermoeidheid, ‘cognitive -, role- en social functioning, financial difficulties’ waar de overlevenden van lymfeklierkanker veel meer last van hadden dan de anderen.

Wie deed er mee?
Patiënten van 18 tot en met 39 jaar die een vorm van lymfeklierkanker overleefden in de jaren 1999 tot en met 2012

Wanneer is het onderzoek gestart?
2009