Onderzoeken 2019 – Neuropathie na de behandeling van endeldarm- en dikkedarmkanker

Wat hield het onderzoek in?
Colorectale kanker is kanker in de dikke darm of endeldarm. Sommige patiënten krijgen, naast hun operatie, ook een behandeling met chemotherapie. Chemotherapie heeft echter bijwerkingen. De patiënt kan tijdens de behandeling last hebben van deze bijwerkingen, maar ook lange tijd na de behandeling. Een van die bijwerkingen is neuropathie. Bij neuropathie werken één of meerdere zenuwen niet goed meer. Patiënten voelen dan prikkelingen of tintelingen, een doof of veranderd gevoel of pijn in handen of voeten. Ook verlies van spierkracht en kramp komen voor. We onderzochten neuropathie na de behandeling van colorectale kanker.

We concluderen dat ex-patiënten met colorectale kanker die last hadden van neuropathie, ook vaker vermoeid zijn. Soms hadden zij ook last van angst of depressie. In dat geval was de kans dat zij vermoeid waren, nog groter. We weten nog niet precies hoe deze klachten met elkaar samenhangen.

Wie deed er mee?
Alle patiënten die tussen 2000 en 2009 de diagnose colorectale kanker kregen. Dit waren er ongeveer 1980. In totaal reageerden 1643 ex-patiënten op de vragenlijst.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010