Onderzoeken 2020 – Aandacht nodig voor pijnlijke neuropathie bij overlevenden dikkedarmkanker

Wat hield het onderzoek in?
Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken in hoeverre er onderscheid gemaakt moet worden tussen pijnlijke en niet-pijnlijke neuropathie. Neuropathie is een gevolg van chemotherapie. Patiënten voelen dan prikkelingen of tintelingen, een doof of veranderd gevoel, of pijn in handen of voeten. Pijnlijke neuropathie kwam bij 9% van de overlevenden voor en niet-pijnlijke neuropathie bij 22%.

Uit het onderzoek bleek dat alleen pijnlijke neuropathie hangt namelijk samen met een slechtere kwaliteit van leven. Daardoor moet pijnlijke neuropathie worden onderscheiden van niet-pijnlijke neuropathie. Patiënten zouden dan ook goed geïnformeerd moeten worden over de samenhang tussen pijnlijke neuropathie en hun kwaliteit van leven.

Wie deed mee?
Patiënten die 2-12 jaar geleden de diagnose dikkedarmkanker hebben gekregen. In totaal deden 477 patiënten mee aan het onderzoek.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010