Onderzoeken 2020 – Bereik online zelfmanagement-interventie voor patiënten met lymfeklierkanker

Wat hield het onderzoek in?
Het doel was om te onderzoeken hoeveel patiënten deelnamen aan een online zelfmanagement-interventie en om de eigenschappen van deze patiënten te vergelijken met patiënten die niet deelnamen.

Van 1193 patiënten met lymfeklierkanker werden er 892 uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Hiervan had een kwart de online vragenlijst ingevuld en nam dus deel aan het onderzoek. Deze deelnemers waren jonger, vaker man en hoger opgeleid vergeleken met mensen die de vragenlijst op papier invulden of helemaal niet invulden. Degenen die de vragenlijst niet of op papier invulden, konden niet deelnemen aan de online studie met de zelfmanagement-interventie.

Deelnemers aan de online studie vertegenwoordigen dus slechts een minderheid van de totale doelgroep. Dat zorgt ervoor dat resultaten van deze groep niet generaliseerbaar zijn. Je kan dus niet zeggen dat de resultaten die uit de online studie naar voren kwamen voor de hele groep lymfeklierkanker patiënten gelden. Dit levert beperkingen op bij het vertalen van de resultaten naar de dagelijkse klinische praktijk.

Wie deed er mee?
Patiënten met lymfeklierkanker of chronische lymfatische leukemie, ouder dan 18 jaar tijdens de diagnose, geselecteerd uit de Nederlandse Kankerregistratie.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2016