Onderzoeken 2020 – Chemotherapie bij dikkedarmkanker leidt vaak tot langdurige neuropathie

Wat hield het onderzoek in?
Het doel van deze studie is meer inzicht te krijgen in het beloop van perifere neuropathie (=aandoening waarbij de uiteinden van de zenuwen in het lichaam zijn aangetast) ten gevolge van chemotherapie en de impact hiervan op de gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven van patiënten met dikkedarmkanker tot twee jaar na diagnose.

Onder de 105 patiënten die behandeld waren met chemotherapie werd een jaar na de diagnose door 57% een hoog niveau van perifere, sensorische neuropathie (tintelingen en verdoofdheid in tenen of voeten) ervaren. Twee jaar na diagnose lag dit percentage op 47%. Een hoog niveau van perifere, motorische neuropathie (spierzwakte of kramp) werd gerapporteerd door 47% en 28% van de patiënten na één respectievelijk twee jaar. Deze patiënten rapporteerden een slechtere kwaliteit van leven en een slechter dagelijks functioneren vergeleken met dikkedarmkankerpatienten met een laag niveau van perifere neuropathie.

Wie deed er mee?
In totaal deden 340 patiënten met dikkedarmkanker mee aan het onderzoek, waarvan 105 patiënten behandeld waren met chemotherapie.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010