Onderzoeken 2020 – Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven: Factoren die van invloed zijn op de EORTC QLU-C10D utiliteitsscores

Wat hield het onderzoek in?
Om na te kunnen gaan welke behandelingen goed werken en daarnaast ook betaalbaar zijn (kosten effectiviteit) binnen de zorg voor (ex-)kankerpatiënten is het belangrijk daar een goed meetinstrument voor te hebben. Zo’n instrument (vaak een vragenlijst) meet zogenoemde utiliteitscores. Voor chronische ziektes (ziektes die lange tijd duren) in het algemeen zijn er al verschillende instrumenten beschikbaar, maar deze zijn niet speciaal gericht op kanker. In dit onderzoek hebben we een kwaliteit van leven vragenlijst die speciaal gericht is op kanker aangepast om kosteneffectiviteit in de toekomst helder te kunnen meten, namelijk met kanker-specifieke kwaliteit van leven utiliteitscores. Wij hebben de scores van verschillende kankerpatiënten (non-Hodgkin lymfoom, multipel myeloom, colorectaal kanker, schildklierkanker en prostaatkanker) met elkaar vergeleken. Daarnaast hebben we ze vergeleken met de scores van een groep mensen zonder kanker. Wij zagen dat kankerpatiënten lagere scores lieten zien, vergeleken met mensen zonder kanker. Daarnaast keken we naar factoren die van invloed waren op de utiliteitsscores bij de groep kankerpatiënten. Wij zagen lagere utiliteitsscores bij patiënten met problemen met lichamelijk functioneren, die pijn hebben, last hebben van misselijkheid en overgeven, werkeloos zijn, een hogere leeftijd hebben (>75 jaar) of die meer andere ziekten of symptomen ervaren. De resultaten van deze studie laten zien welke factoren invloed hebben op utiliteitscores. Deze scores kunnen in de toekomst worden gebruikt om na te gaan welke goed werkende behandelingen ook nog eens betaalbaar zijn (kosteneffectief).

Wie deed er mee?
Patiënten met darmkanker, multipel myeloom, laaggradig non-Hodgkin lymfoom, schildklierkanker en prostaatkanker, waarvan tussen 2009 en 2012 data is verzameld in Profiel.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2019