dr. Mies van Eenbergen

Toen ik bij het Integraal Kankercentrum Zuid (inmiddels Integraal Kankercentrum Nederland) werkte als hoofd Communicatie en Informatisering, heb ik veel meer oog gekregen voor het belang van het onderzoek naar Kwaliteit van Leven onder mensen die ooit geconfronteerd zijn met kanker. Zowel in mijn werk als privé heb ik ervaren dat de kleine dingen, de soms ogenschijnlijk onbenullige opmerkingen en ervaringen van mijzelf en anderen, van groot belang kunnen zijn voor je gevoel van welbevinden. In feite verzamelen we met dit soort onderzoek heel veel persoonlijke ervaringen, die na analyse door de onderzoekers, ook maatschappelijk gevolgen kunnen gaan hebben. En daarmee kunnen we als PROFIEL een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van veel patiënten nu en in de toekomst.