dr. Belle de Rooij

Sinds 2015 ben werkzaam als onderzoeker binnen het PROFIEL team. Tot eind 2018 heb ik mijn promotieonderzoek gedaan aan Tilburg University over de effecten van informatie na de behandeling van eierstok- of baarmoederkanker. Uit mijn onderzoek blijkt dat méér informatie over kanker en de gevolgen van de behandelingen niet voor iedereen het beste is. Patiënten met een hoge informatiebehoefte hebben zeker baat bij deze informatie, maar bij anderen kan het juist leiden tot meer angst en zorgen. Daarom denk ik dat de informatievoorziening veel beter afgestemd moet worden op de behoeften van de patiënt.

Na mijn promotie ben ik verder gegaan als postdoctoraal onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in Eindhoven. Ik doe voornamelijk onderzoek bij vrouwen met een gynaecologische kanker, zoals eierstok-, baarmoederhals- en baarmoederkanker. Uit eerder onderzoek blijkt dat veel van deze vrouwen nog tot jaren na de diagnose last hebben van klachten, zoals ernstige vermoeidheid, seksuele problemen en angst en depressie.

Samen met andere PROFIEL medewerkers ben ik verschillende nieuwe studies aan het opzetten om te onderzoeken hoe emotionele problemen na kanker ontstaan en hoe de nazorg het beste ingericht kan worden bij vrouwen met een gynaecologische kanker. Dit doen we door patiënten te vragen om vragenlijsten in te vullen in PROFIEL, maar we willen in de toekomst ook patiënten vragen om lichaamsmateriaal te doneren en beweegmonitors te dragen waarmee we allerlei biologische en leefstijlfactoren in kaart kunnen brengen.

Ik hoop met mijn onderzoek inzicht te kunnen geven in het ontstaan van klachten na kanker en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de juiste (na)zorg wordt gegeven om deze klachten te helpen verminderen.