dr. Dounya Schoormans

Sinds augustus 2013 werk ik als post doctoraal onderzoeker en KWF-fellow aan de Universiteit van Tilburg. Vanaf februari 2017 continueer ik mijn onderzoek naar cardiovasculaire problemen binnen verschillende kankerpopulaties als assistant professor.

Omdat mensen steeds ouder worden, en sommige kankerbehandelingen schadelijk kunnen zijn voor het hart neemt het aantal kankerpatiënten met daarnaast cardiovasculaire problemen toe. Geschat wordt dat in Nederland 20% van alle kankerpatiënten een cardiovasculaire aandoening heeft ten tijde van de diagnose. Bovendien schat de KWF kankerbestrijding dat nog eens 35-65% een cardiovasculaire aandoening ontwikkeld binnen 5 jaar na de kanker diagnose. Ondanks het groot aantal kankerpatiënten met daarnaast cardiovasculaire problemen, zijn onderliggende mechanismen die beide aandoeningen met elkaar verbinden onbekend.

Daarom richt ik mij op het bestuderen van cardiovasculaire problemen bij kankerpatiënten. Specifiek wil ik een antwoord vinden op de volgende vragen: Welke kankerpatiënten hebben het grootste risico op cardiovasculaire problemen? Hoe kunnen we die identificeren? Wat is de invloed van gedrag op het ontstaan van deze problemen? Is er ook een biologische link tussen beide aandoeningen? En ten slotte, wat is het effect van het hebben van cardiovasculaire problemen bij kankerpatiënten? Mede dankzij de PROFIEL studie kan ik bovenstaande vragen beantwoorden. Deze antwoorden kunnen artsen helpen bij het kiezen van de juiste behandeling voor kankerpatiënten die een groter risico lopen op cardiovasculaire problemen. Daarnaast kunnen we kwetsbare kankerpatiënten vroeg identificeren en tijdig ondersteunen waar nodig.