dr. Melissa Thong

Sinds 2009 werk ik als post doctoraal onderzoeker bij de Universiteit van Tilburg en het Integraal Kankercentrum Nederland in Eindhoven. Sinds augustus 2011 ben ik ook KWF Fellow. Mijn onderzoeksveld betreft gezondheid gerelateerde aspecten van kwaliteit van leven bij overlevers van kanker, namelijk hun percepties van ziekte en behandeling. Voor de KWF fellow richt ik me op het tegelijk optreden van verschillende symptomen bij kankerpatiënten.

De diagnose “kanker” en de behandeling ervan zijn in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Daarom is het van groot belang te weten hoe patiënten hun ziekte en de behandeling ervan ervaren, aangezien deze percepties van invloed kunnen zijn op hun kwaliteit van leven. De verkregen informatie zal beschikbaar worden gesteld aan de specialisten zodat zij hun klinische zorg voor patiënten kunnen verbeteren.

In het najaar van 2010 ben ik begonnen aan een longitudinale studie (meerdere vragenlijsten gedurende een lange periode) over de gezondheid gerelateerde aspecten van kwaliteit van leven bij overlevers van dikkedarmkanker. PROFIEL is essentieel zijn voor het verzamelen van data.