drs. Janneke van Roij

Sinds november 2016 werk ik als onderzoeker aan een promotieonderzoek bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Mijn onderzoek gaat over de ervaren kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven bij patiënten met vergevorderde kanker en hun naasten.

We weten dat goede palliatieve zorg de kwaliteit van leven van patiënten ten goede komt. Helaas is de huidige palliatieve zorg, ondanks verschillende verbeterinitiatieven, gefragmenteerd en niet eenduidig. Er is daarom op gebied van palliatieve zorg nog veel winst te behalen. Het onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van patiënten gedurende het hele palliatieve traject zodat we aanknopingspunten krijgen om de zorg verder te verbeteren. We hopen hiermee bij te dragen aan betere kwaliteit van leven van deze patiëntengroep. Het onderzoek richt zich expliciet ook op naasten van de patiënt, omdat kanker niet alleen ingrijpend is voor de patiënt maar ook voor naasten.

Zowel patiënten en naasten vullen gedurende een langere periode vragenlijsten in via PROFIEL. PROFIEL is uitermate geschikt om dit proces goed te stroomlijnen. De gegevens uit vragenlijsten worden gekoppeld aan gegevens uit de Nederlandse Kanker Registratie (NKR).