drs. Myrte Zijlstra

Per 1 december 2016 ben ik gestart met mijn promotieonderzoek bij het Integraal Kankercentrum Nederland  (IKNL). Mijn onderzoek gaat over de ervaren kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven bij patiënten met gevorderde kanker en hun naasten. Daarnaast ben ik in de laatste fase van mijn opleiding tot medisch oncoloog in het Radboud UMC Nijmegen.

We weten dat goede palliatieve zorg de kwaliteit van leven van patiënten ten goede komt. Er is sprake van goede palliatieve zorg als de zorg aansluit bij de wensen van de patiënt en zijn of haar naasten. Helaas is de huidige palliatieve zorg, ondanks verschillende verbeterinitiatieven, gefragmenteerd en niet eenduidig. Er is daarom op gebied van palliatieve zorg nog veel winst te behalen. Het onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van patiënten gedurende het hele palliatieve traject zodat we aanknopingspunten krijgen om de zorg verder te verbeteren. We hopen hiermee bij te dragen aan betere kwaliteit van leven van deze patiëntengroep. Het onderzoek richt zich expliciet ook op naasten van de patiënt, omdat kanker niet alleen ingrijpend is voor de patiënt maar ook voor naasten. Voor het verzamelen van de data voor mijn onderzoek  maak ik gebruik van PROFIEL.