drs. Judith van Valenberg

Na mijn opleiding Gezondheidswetenschappen en de master Health and Social Psychology ben ik sinds juni 2019 werkzaam voor de Profiel studies. Ik voer hiervoor ondersteunende taken uit voor verschillende onderzoeken die lopen binnen Profiel, met name gericht op de dataverzameling. Hierbij kan gedacht worden aan het versturen van de uitnodigingen om deel te nemen aan het onderzoek en het bijhouden welke vragenlijsten retour zijn gekomen. Ook persoonlijk contact met deelnemende patiënten en naasten komt hierbij kijken. Daarnaast ondersteun ik ook praktische zaken rondom opzet en uitvoer van de dataverzameling, bijvoorbeeld het onderdeel van bloedafname van patiënten binnen een onderzoek.

Kanker heeft een grote impact op het leven van zowel patiënt als naasten. Daarom is onderzoek op dit gebied van groot belang. Een bijdrage leveren aan onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van leven van (ex)kanker patiënten en naasten, is voor mij dan ook een belangrijke motivatie om dit werk te doen.