Melissa Thong ontvangt KWF-Fellowship voor studie ‘symptoom clustering’

AMSTERDAM / EINDHOVEN, 18 augustus 2011 – Melissa Thong, onderzoeker van Profiel, heeft een Sociaal Oncologisch Fellowship ontvangen van KWF Kankerbestrijding. Een fellowship van KWF Kankerbestrijding biedt de mogelijkheid tot een verdere opleiding in de oncologie in binnen- en buitenland. Het is de bedoeling dat tijdens het KWF-fellowship nieuwe kennis en ervaring wordt opgedaan. Melissa ontvangt de fellowship om de komende vier jaar onderzoek te verrichten naar ‘symptoom clustering’.

Symptoom clustering is een relatief nieuw begrip. In de afgelopen jaren is gebleken dat veel klachten die (kanker)patiënten krijgen, tegelijk optreden. Een voorbeeld is dat een patiënt pijn, vermoeidheid en angst op hetzelfde moment heeft. Men denkt dat er een verband bestaat tussen deze klachten. Dat ze elkaar op de een of andere manier (kunnen) beïnvloeden. Een groep van twee of meer lichamelijke of geestelijke klachten wordt een cluster genoemd.

Adequaat doorgrondenMelissa Thong
Tot nu toe wordt er alleen onderzoek per klacht gedaan. Een patiënt die pijn heeft, krijgt pijnstillers. Maar deze pijnstillers zullen niet helpen tegen de vermoeidheid en de angst die de patiënt ervaart. Voor de vermoeidheid krijgt de patiënt weer andere medicijnen en ook de angstklachten worden apart behandeld. Deze manier is niet altijd goed om te kunnen bekijken wat het beste is voor een patiënt. Om die reden lijkt het zinvol om klachten als een groep (cluster) te bestuderen.

De kennis die door het uitvoeren van dit onderzoek opgedaan wordt, zal bijdragen aan het ontwikkelen van diverse gedragsbehandelingen bij patiënten met kanker en het verbeteren van de methoden hoe men met de symptomen van kanker om kan gaan, waarbij rekening wordt gehouden met demografische (bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en opleiding), klinische (bijvoorbeeld de soort behandeling / soort tumor) en psychologische (geestelijke/mentale) factoren.

Beter inzicht in de impact van symptoomclusters kan onder meer tot gevolg hebben dat de behandeling van de lichamelijke klachten aangepast kan worden. Ook kunnen de uitkomsten van invloed zijn op zowel het psychische/mentale (bijvoorbeeld minder somber/angstig) als sociale aspect (bijvoorbeeld minder problemen in het gezin/relatie) van de patiënt. Het gelijktijdig behandelen van meerdere symptomen in een cluster kan ook bijdragen aan een effectiever zorgproces, doordat er eventueel minder bijwerkingen zijn en dat er een verhoging van therapietrouw is.

Positief effect
“Nog belangrijker is dat het verminderen van symptomen een positief effect kan hebben op de gemoedstoestand van de patiënt, zoals een beter dagelijks functioneren en een verhoogde kwaliteit van leven gerelateerd aan gezondheid”, aldus Melissa Thong. “De ontwikkeling van symptoomclusters biedt daarnaast kansen om patiënten te herkennen die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van klachten, waarbij rekening wordt gehouden met demografische, klinische en psychologische factoren. Deze kennis kan helpen bij het ontwikkelen van bepaalde methoden die specifiek afgestemd zijn op de behoeften van patiënten en bijdragen aan de zorg die patiënten zichzelf kunnen bieden.”

Een deel van de toegekende beurs zal worden besteed aan stages bij diverse nationale en internationale onderzoekscentra. Via deze stages wil Melissa Thong meer kennis vergaren over het identificeren van symptoomclusters en het herkennen van patiënten met een verhoogd risico op het ontwikkelen van symptoomklachten. Ook hoopt ze meer te leren over mogelijke biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan symptoomclusters.

• Meer informatie over dit onderzoek is verkrijgbaar bij Melissa Thong, tel. 040 – 297 16 16 of op het algemene telefoonnummer van Profiel 040 – 297 16 26

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *