Kankerpatiënt met Type D-persoonlijkheid vaker ziek en gebruikt meer zorg

EINDHOVEN – Kankerpatiënten die veel negatieve emoties ervaren en deze gevoelens niet uiten, blijken naast kanker ook vaker anderen ziekten te hebben. Bovendien gaan deze mensen vaker naar huisarts of specialist in vergelijking met andere kankerpatiënten. Tot die conclusie komt Profiel-onderzoeker dr. Floortje Mols na haar onderzoek, dat nu ook is verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift General Hospital Psychiatry

Medisch psycholoog Mols onderzocht het verband tussen het type persoonlijkheid, gezondheid en zorggebruik van ruim drieduizend kankerpatiënten. Uit haar onderzoek blijkt dat patiënten met een zogeheten ‘Type D-persoonlijkheid’ er aanzienlijk slechter aan toe zijn vergeleken met andere patiënten.

Type D-persoonlijkheid
Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Zuid in Eindhoven. In totaal deden 3.080 patiënten mee aan de studie. Het ging daarbij om patiënten die tussen de nul en tien jaar geleden de diagnose baarmoederkanker, dikkedarmkanker, Hodgkin, non-Hodgkin of multipel myeloom (ziekte van Kahler) kregen. Van de ondervraagden bleken 572 patiënten een Type D-persoonlijkheid te hebben.

Een Type D-persoonlijkheid heeft een combinatie van twee persoonlijkheidskenmerken: negatieve affectiviteit (de neiging om negatieve emoties te ervaren) en sociale inhibitie (de neiging om jezelf of je emoties niet te uiten in het bijzijn van anderen). Ongeveer 20 procent van de kankerpatiënten heeft een Type D-persoonlijkheid.

Vaker andere ziekten
Kankerpatiënten met een combinatie van bovenstaande persoonlijkheidskenmerken gaven aan naast kanker ook vaker anderen ziekten te hebben, zoals artrose, rugpijn en depressies. Tevens gaven mensen met een Type D-persoonlijkheid aan dat ze in het dagelijks leven meer hinder ondervinden van artrose, hart-en vaatziekten (inclusief hoge bloeddruk), depressies, diabetes en longaandoeningen in vergelijking met mensen zonder zo’n persoonlijkheid. Ze bezochten bovendien vaker hun huisarts of specialist. Deze verschillen tussen beide patiëntengroepen konden niet op een andere manier worden verklaard.

Extra aandacht
Uit eerder onderzoek van Mols kwam al naar voren dat kankerpatiënten met een Type D-persoonljikheid zich minder gezond voelen dan vergelijkbare kankerpatiënten zonder deze persoonlijkheidskenmerken. “Dit nieuwe onderzoek toont aan dat ze ook echt minder gezond zijn”, zegt Floortje Mols.

“Het zijn dus mensen die vaak meerdere ziekten tegelijkertijd hebben en bovendien meer hinder ondervinden van deze ziekten. Ze gebruiken daardoor ook meer zorg.” Op basis van deze bevindingen, concludeert de onderzoekster dat behandelaars extra aandacht zouden moeten besteden aan kankerpatiënten met een Type D-persoonlijkheid. “Dieper doorvragen bij deze patiënten is belangrijk. Het zijn namelijk mensen die zich wat moeilijker uiten dan anderen.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *