Psychologische stress en ziekteperceptie bij patiënten met schildklierkanker

Ziekteperceptie speelt nog jaren na diagnose een belangrijke rol in de hoeveelheid stress die patiënten ervaren. Dit bleek uit een onderzoek onder 293 schildklierkankerpatiënten, uitgevoerd door Olga Husson en collega’s.

Doel onderzoek
Het doel van deze studie was om te onderzoeken wat de invloed was van leeftijd op ziekteperceptie en psychologische stress bij patiënten met schildklierkanker. Ziektepercepties zijn gedachten over een ziekte en de behandeling daarvan. Ziekteperceptie kan invloed hebben op de manier waarop een patiënt omgaat met de ziekte of aandoening.

Opzet en resultaten
Uit de Nederlandse kankerregistratie werden patiënten geselecteerd die tussen 1990 en 2008 gediagnosticeerd werden met schildklierkanker. Zij woonden in het zuiden van Nederland. In totaal reageerden 306 patiënten op de vragenlijst van wie er 293 werden geselecteerd voor deze studie. De patiënten kregen vragen over bezorgdheid en depressie (HADS vragenlijst) en over ziektepercepties. Vervolgens werden de hoeveelheid stress en ziektepercepties vergeleken tussen de verschillende leeftijdsgroepen (jongvolwassenen [18-39 jaar], middelbare leeftijd [40-64 jaar] en ouderen [65-84 jaar]).

De jongvolwassenen met schildklierkanker (18-39 jaar bij diagnose) in deze studie hadden meer vertrouwen in het feit dat de behandeling hun zou helpen en ze waren er sterker van overtuigd dat ze hun ziekte begrepen, vergeleken met patiënten van middelbare (40-64 jaar) en oudere (65-84 jaar) leeftijd. Verder vonden we qua ziekteperceptie geen verschillen tussen de drie leeftijdsgroepen.
De jongvolwassenen met kanker hadden minder psychologische stress (13.8%) vergeleken met patiënten van middelbare (28.7%) of oudere (22.2%) leeftijd. Jongvolwassenen en ouderen die dachten dat hun ziekte lang zou voortduren hadden meer psychologische stress, maar dit effect zagen we niet bij de patiënten van middelbare leeftijd.

Conclusie en aanbevelingen
Ziekteperceptie speelt nog jaren na diagnose een belangrijke rol in de hoeveelheid stress die patiënten ervaren. Dit is gerelateerd aan leeftijd. Vooral jongvolwassen en oudere kankerpatiënten zijn gevoelig voor stress.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *