Bezoek de website die aansluit bij de behoeften van patiënten

Doel onderzoek
Het doel van deze studie was om de teksten op websites geschreven door deskundigen (bijvoorbeeld artsen, psychologen of verpleegkundigen) te vergelijken met teksten geschreven door patiënten. De bedoeling was om te kijken welke onderwerpen onderscheiden kunnen worden op het gebied van sociale ondersteuning. Daarnaast waren we benieuwd of patiënten en naasten anders schrijven over sociale ondersteuning dan deskundigen.

Opzet en resultaten
Voor dit onderzoek zijn teksten van de website www.kanker.nl gebruikt. Op deze website vinden bezoekers teksten geschreven en gecontroleerd door deskundigen én teksten geschreven door patiënten en naasten in een blog of een gespreksgroep. Alle teksten geschreven tussen april 2013 en november 2016 zijn onderzocht.

Er zijn in totaal 53.000 berichten onderzocht; 22.700 blog-berichten, 9.600 groeps-berichten, 16.500 vraag- en antwoordberichten van professionals en 4.300 medische teksten. Het gemiddeld aantal woorden was bij blogs: 79, bij groep: 53, bij vragen: 42 en bij medische teksten: 164 (alle getallen afgerond).

De resultaten lieten verschillen zien tussen de teksten van patiënten en deskundigen. De teksten van deskundigen geven informatie gericht op kennis. De door patiënten geschreven teksten zijn meer gericht op uitwisseling en emotionele ondersteuning.

Er zijn ook verschillen gevonden tussen blog-teksten en groeps-teksten. Patiënten praten anders over hun ervaringen in blog-teksten dan in groeps-teksten.

Conclusies en aanbevelingen
De resultaten van deze studie tonen aan dat online platforms zoals blogs en gespreksgroepen, qua inhoud, fundamenteel verschillen. Deze platforms verschillen in sociale ondersteuningsbehoeften. Verwacht mag worden dat  deze platforms patiënten op een andere manier beïnvloeden. Toekomstig onderzoek moet daarom duidelijk onderscheid maken tussen platforms.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *